i.

1912 m. Žemaitė rašė apie kažkokią nežinomą Vilniuje vykusią parodą. Rašinyje ji perpasakojo nugirstą pokalbį, kurio pašnekovai parodos matyti irgi nebuvo matę, bet girdėjo apsilankiusiųjų įspūdžius, kurie, lyg tyčia, irgi buvo be turinio. Savo raštelyje tuos turinius ji ir aprašė kaip niekur neregėtus „miesto turtus“, „brangenybes“ ir „puikius tvarinius“. Įspūdžiai iš parodos. Tikra istorija. 1912 m.

ii.

„Sako: kas galva, tai protas.“ Lietuvos dailininkų paroda – Tautiška paroda. 1907 m.

iii.

„(...) raitieji geležiniai žmonės ėmė pulti ant tos minios pėsčiųjų, ėmė su arkliai trypti, lipti ant viršaus, mojuoti ir šiokį tokį mušti, kas tik pakliuvo. Pėstieji sukilo gintis“ ėmė raituosius durti, badyti, kirviais kapoti, kiti akmenimis ir plytomis laidyti. Pasidarė visi biaurūs, kruvini... Daugumas be rankų, be kojų, be galvos krito ant žemės ir vėl kėlėsi. Dangus ir žemė paliko raudoni, oras juodas... miestai, miškai degti, pyškėti, griaustinis grumėti...“ Sapnas. 1900 m.

iv.

Žemaitė skyrė juodąsias girias ir baltmiškius. Juodosiomis giriomis ji vadino spygliuočių, o baltaisiais – lapuočių miškus. Pirmajame visų Rusijos moterų vykusiame suvažiavime (1908 m.)susipešus feministėms ir socialistėms, Žemaitės liudijimu ginčą laimėjo pirmosios. Giria juodoji. Baltmiškis. (Autografai dingę) Pirmasis visos Rusijos moterų suvažiavimas. 1909 m.

contact

info@eekūlgrinda.lt

+37061646109 Robertas


FB, TUMBLR


Getting here: Kartena Gliding Club

eeKūlgrinda

“eeKūlgrinda” is annual experimental engineering camp taking place in rural Lithuanian countryside town of Kartena. The camp operates in two modes: first as annual, short term, residency program oriented in development of a particular project, and secondly as an open retreat site, artist SPA, attracting local and international artists, cultural producers and thinkers to engage in their individual activities free of any obligations.

     “eeKūlgrinda” invites to explore ecologies of hypothetical experiences through the engagement with rural environment and technology. Experimental engineering is engineering beyond functionality manifesting as thinking in practice, it is engineering which by merging art, philosophy and technology seeks to invent new forms of expresion.

Kūlgrinda - (from samogitian dialect - kūlis, meaning "stone", and grinda, meaning "pavement"; from grįsti, meaning "to rake, pull together") is a hidden underwater stony road or ford across swamps and swampy areas.

Karvės arba Velnio pėda

“The legendary eeKūlgrinda! A place where drones monitor our contemporality and access our social preferences of group dynamic's...A place where all this META data is transited into a type 1) proto-mac device only to be accessed while wearing 3D glasses?”

— Alex Bailey

(there are two Alex Bailey’s)

“logo1” “l” “logo2” “logo3”
“lo”

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK

eeK